جنرال ملک – اگر میفهمیدم وطن خراب می شود جهاد نمی کردم

جنرال ملک چهره که نسل امروز با او آشنایی ندارد ولی یقینا نسل دهه ۷۰ نام او را بیشتر شنیده است . وی از پدر اوزبیک و از مادر پشتون است .

جنرال ملک شخصیست در تحولات بعد از رژیم کمونیستی در شمال افغانستان نقش های مهمی داشت و از ریاست خارجه تا سطح وزیر اجرای وظیفه کرده است . وی رتبه نظامی را در دوران داکتر نجیب بدست آورده است. اما مخافلین جنرال ملک وی را به معامله متهم می کنند و می گویند معامله جنرال ملک با طالب باعث شد تا پای طالبان به شمال افغانستان برسد . جنرال ملک در برنامه اخیر کاکتوس در این باره توضیح مفصل داده است که لینک آن را در اخیر این برایتان گذاشتیم .

همچنان جنرال ملک در این برنامه از مارشال دوستم انتقاد نموده می گوید دوستم اوزبیک نیست بلکه قزاق هست . یادآورشویم که جنرال ملک از حامد کرزی نیز نام میبرد و میگوید حامد کرزی معاون وزارت دوره طالبان بود و فرصت های پیش آمده برای افغانستان را درست مدیریت نکرد و از طالبان را تقویت کرد . جنرال ملک می گوید اگر میدانست که جهاد وی بدبختی و افغانستان را به این فاجعه سردچار میکرد هرگز جهاد نمیکرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*