شكيلا چرا چهره خود را در کابل از مردم پنهان ميكند ؟

شکیلا آم یار این روزها چهره جنجالی در شکبه های اجتماعی افغانستان است . وی که سکونت اصلی در شهر اوتاوا کانادا دارد بعد از اتهام بستن بالای فهیم فنا اشتراک کننده برنامه ابر ستاره تلویزیون طلوع به شهرت رسید .

شکیلا عروسی شده و دارای سه فرزند یک پسر و دو دختر میباشد . شکیلا آدم یار این روزها در افغانستان بسر میبرد و در مصاحبه با چینل یوتیوب وطندار می گوید که دلیل اصلی آمدن وی به افغانستان ساختن یک موسسه خیریه بنام شکیلا آدم یار است . شکیلا در یک قسمت این مصاحبه می گوید کسانی که درباره وی حرف های نامناسب میزنند تربیه و اخلاق خانوادگی ندارند. در قسمت این مطلب مصاحبه شکیلا را با چینل یوتیوب وطندار براینان گذاشتیم .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*