زیبا حمیدی در هفته آینده از ترکیه به افغانستان اخراج می شود

زیبا حمیدی از آوازخوان های افغان مقیم ترکیه است که در خطر دیپورتی قرار دارد . نصرت پارسا گزارشگر شبکه ایران انترنیشنال می نویسد که زیبا حمیدی در جمع کسانی است که قرار است هفته پیش رو از ترکیه به افغانستان برگردانده شود .

نصرت پارسا می گوید خانم زیبا حمیدی به دلیل نداشتن مدرک از ترکیه اخراج می شود . نصرت پارسا می گوید هرچند با قنسولگری افغانستان مقیم استانبول تماس های مکرر داشت تا مانع اخراجی زیبا حمیدی از ترکیه شود ولی از طرف قنسولگری افغانستان مقیم استانبول هیچ نوع همکاری صورت نگرفته است .

زیبا حمیدی از اشتراک کننده برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع بود که بعدا از ختم برنامه به کارهای هنری و آوازخوانی ادامه داد و بعدا با دریافت ویزه ترکیه آنجا سفر نمود . با اینکه تمدید افامت ترکیه در این آواخر مشکل شده است نتوانست . اقامت خود را تمدید نماید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*