کلاه گزاری یک افغان بالای هندوستانی ها و پاکستانی ها

شخصی بنام سید ظریف بابا که این روزها در هندوستان بسر میبرد خود را نواده خواجه ابو احمد ابدال چشتی می گوید و اینگونه هزاران مردم هندوستان را مرید و پیرو خود ساخته است . مردمان هندوستان که در زمانه های قدیم درگیر مسایل مذهبی بودند. خواجه ابو احمد ابدال چشتی در بیشتر موارد مشکلات مذهبی و اختلافات پیروان ادیان مختلف را حل و فصل می نمود و آنها را به آرامش و همپذیری دعوت می کرد .

و اکنون این مرد بنام سید ظریف بابا از هرات افغانستان به هندوستان رفته و خود را نواده خواجه ابو احمد ابدال چشتی معرفی نموده و بالای مردم هندوستان کلاه گذاری دارد . مردم هندوستان که به شخصیت خواجه ابو احمد ابدال چشتی احترام زیاد قایل هستند و فرقه چشتیه هنوز پیروان زیادی در هندوستان دارد . مردم هندوستان با شهرتی شدن این شخص بدون کدام تحقیق نسبی از وی پذیرایی گرم نمودند که اکنون سید ظریف به یک شخص شناخته شده در هندوستان بدل شده است .

در ویدیو ها دیده می شود که صدها نفر دور و بر وی هستند و از وی طلب دعا و شفاعت می کنند . و در بدلش برایش پول پرداخت می کنند . یک ویدیو سید ظریف را به طور نمونه در پاین صفحه برایتان به اشتراک گذاشتیم . نظر شما چیست ؟ آیا واقعا این شخص نواده خواجه ابو احمد ابدال چشتی است ؟ این می گوید با دعا خوانی انسان های که دچار مریضی هستند شفا می دهد . نا گفته نماند که این چهره شناخته شده در پاکستان هم مریدان بیشمار پیدا کرده است .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*