رئیس جمهور غنی – ۲۰۰۰ سال قبل در لغمان دانشگاه وجود داشت

ارشادات جالب رئیس جمهور غنی در ولایت لغمان، رئیس جمهور غنی در دیدار با مردم لغمان به آنها گفت ۲۰۰۰ سال قبل در لغمان دانشگاه وجود داشت.

و ۱۵۰۰ سال قبل در لغمان استادان ریاضی یا الجبر حضور داشتند. که به احتمال قوی آنوقت اروپایی ها صفر را هم نمی شناختند . و این اعداد از خاک ما به جهان عرب رفت و در آنجا بنام اعداد عربی مشهور شد که اصلا اعداد لغمانی است .

رئیس جمهور غنی می گوید برای فراگیری علوم سیاسی به آمریکا و اروپا نروید بلکه به لغمان تشربف بیاورید . این گفته های رئیس جمهور غنی را می توانید در ویدیو ذیل تماشا کنید و نظریات خود را بنویسید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*