رئیس جمهور غنی یکبار دیگر شعر فارسی را اشتباه خواند

رئیس جمهور غنی هنگام دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه ملی تاجیکستان یک بار دیگر بیت فارسی از شاعران مشهور فارسی زبان را اشتاه دکلمه کرد که مورد واکنش کابران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است . رئیس جمهور غنی شعر را اینگونه دکلمه کرد ( یاد بوی جوی مولیان آید همی – یاد یار مهربان آید همی ) که بیت اصلی آن اینگونه است ( بوی جوی مولیان آید همی – یاد یار مهربان آید همی ) .

همچتان رئیس جمهور غنی از گرفتن کلمه فارسی امتنا ورزیده می گوید شعر رودکی هنوز هم نبض احساسات ما را که در تمام دنیای که شعر دری را خوانده می توانند تعین می کند . این اولین اشتباه لفظی رئیس جمهور غنی نیست . وی چند روز قبل در نوروز بجای سال ۱۴۰۰ سال ۱۵۰۰ هجری شمسی را به همه مردم تبریک گفته بود .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*