مستند تلخ برنامه اشک و لبخند – مـ ـرد ۵۰ساله با کودک شـ ـانزده ساله

سردار نظری از یوتیوبرهای موفق کشور ما در یکی از برنامه ها سراغ یکی از خانواده های رفته است که در بامیان زندگی می کنند . در این برنامه سردار نظری زندگی زوجی را به تصویر کشیده است که از لحاظ سنی خیلی زیاد تفاوت دارند . داستان این برنامه بالای عبدالله ۵۰ ساله و طاهره ۱۶ ساله می چرخد.

عبدالله که شوهر طاهره است می گوید با طاهره در ایران آشنا شده است و از اینکه سرپرست و دلسوز نداشته است با وی عقد نموده است . در این برنامه همچنان دیده می شود که طاهره با مشکلات روانی دست و پنجه نرمه می کند و هنوز رویاهای کودکانه دارد . با این همه تلخی و رنج طاهره ۱۶ ساله از عبدالله ۵۰ ساله اولاد نیز دارد . بیشتر این برنامه را یوتیوب سردارنظری تعقیب کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*