صف طولانی یوتیوبر ها برای مصاحبه با شکیلا

شکیلا ادم یار شخصی که بستن چند اتهام بالای اشتراک کننده برنامه ابرستاره شهرت یافت دنبال چیست ؟ شکیلا ادم یار از مهاجرین مقیم کشور کانادا است که در ماهای اخیر با بستن اتهام دروغین بالای فهیم فنا به شهرت و نام رسیده است اکنون از کانادا به افغانستان آمده است .

با آمدن شکیلا آدم یار به کابل چینل های یوتیوب بالای مصاحبه با وی صف بسته اند . اما شکیلا دنبال چیست و چرا کابل آمده است . گفته می شود شکیلا مثل چینل های یوتیوب دیگر دنبال ایجاد کردن یک چینل یوتیوب و جمع آوری کمک های افغان های خارج برای نیازمند های کشور است . در چند ویدیوی اخیر که شکیلا در حساب های شکبه های اجتماعی خود نشر کرده . نشان می دهد که وی به افراد نیازمند جامعه پول توزیع می کند . نظر شما چیست آیا کمک های افغان های خارج به دست نیازمند های اصلی خواهد رسید ؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*