فهیم فنا در تاجیکستان افشاگری کرد

فهیم فنا در تاجیکستان افشاگری کرد فهیم فنا اشتراک کننده برنامه ابرستاره تلویزیون طلوع است . که در مدت خیلی کوتاه توانست طرفداران خیلی زیاد را به سوی صدای خود بکشاند و علاقه مند خود بسازد . وی که در برنامه رقابتی ابرستاره امسال حضور داشت نتوانست تا فاینل برنامه را ادامه بدهد و مجبور به ترک برنامه شد . در مصاحبه تازه که فهیم فنا با شفیع عیار انجام داده است می گوید برنامه ها برای حذف وی از برنامه ابر ستاره قبلا ریخته شد بود که همانا در شروع شکیلا با اتهام های بی مورد کوشش نمود تا چهره هنری وی را صدمه بزند .

در این مصاحبه فهیم فنا صدای شکیلا را پخش می کند که در آن واضح شکیلا از دریافت پول هایش از فهیم فنا صحبت می کند و فهیم فنا را یک مرد پاکدامن خطاب می کند و از یوتیوب چینل ها میخواهد تا دست از بدنامی فهیم فنا بردارند . فهیم فنا در یک فایل صوتی دیگر از شکیلا ثابت می کند تماس های وی با شکیلا از روی خواهری و برادری بوده است . در ادامه این مصاحبه فهیم فنا بزرگترین دلیل ترک برنامه ابر ستاره را توهین های مکرر آریانا می گوید. فهیم فنا میگوید اجراهای فوق العاده وی آریانا را خشمگین ساخته بود .

فهیم می گوید چندین بار توسط آریانا سعید در پشت صحنه توهین و تحقیر شده است که بابک محمدی پنچشنبه مفتون و دیگران شاهد صحنه هستند . فهیم فنا می گوید در صورت که لازم باشد صداهای صوتی خلیل یوسفی و جمال مبارز را نیز پخش خواهد کرد در آن شب که در اطاق وی آمده بودند و چی توهین های نثار وی کردند پخش کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*