داکتران هندی از فرزانه ناز آزمایش گرفتند

فرزانه ناز از آوازخوان های سرشناس کشور است در هندوستان بسر میبرد گفته می شود فرزانه ناز در دو روز اخیر در وضعیت نامناسب صحی قرار دارد . تا هنوز دلیل بیماری وی مشخس نشده است . فرزانه می گوید جان دردی ، تب و گلو دردی را احساس می کند. داکتران هندی از وی آزمایش گرونا گرفته اند .

تا هنوز نتیجه آزمایش وی معلوم نیست . امیدواریم این هنرمند تازه کار و جوان به زودی صحت یاب شده و برای کارهای هنری خود ادامه بدهد. چندی قبل فرزنانه ناز از رونمایی آهنگ جدید اش نیز یاداوری شده بود که تا هنوز پخش نگردیده است .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by VideoBeben (@videobeben)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*