شکیلا از کانادا به کابل رسید

خانم شکیلا که چند هفته قبل زبان زد عام و خاص و سرخط تمام شبکه های اجتماعی بود اکنون از کانادا به کابل امده است. تا هنوز دلیل آمدن خانم شکیلا در کابل مشخص نیست . ولی در مصاحبه تازه که اجمل حقیقی مدل افغان همرای خانم شکیلا انجام داده است .

خانم شکیلا دلیل آمدنش در کابل را دیدار دوستان و فامیل می گوید. شکیلا می گوید مشکلات وی با فهیم خاتمه یافته است و دیگر نمی خواهد به آن قضیه دوباره برگردد . اینکه این گفته های خانم شکیلا چقدر حقیقت دارد زمان ثابت خواهد کرد . خانم شکیلا در یک گوشه این مصاحبه از مردم میخواهد تا ویدیو های قبلی وی را از شبکه های اجتماعی حدف کنند. تا در آنیده کودکان اش از دیدن آن ویدیو ها رنج نبرند .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*