جزیره که در آن مارها فرمانروایی می کند

جزیره مارها یک جزیره در خارج از برازیل در اقیانوس اطلس است که مساحت آن حدود ۴۳۰۰۰۰ هزار متر مربع میرسد . این جزیره حدود ۱۰۰ هزار سال پیش با بالا آمدن سطح آب دریا از قاره آمریکا جدا شده و بعدا مارها در این جزیره گیر افتاده اند.

این جزیره یکی از مکان های است که گردشگران اجازه بازدید از آن را ندارند . چون هیچ جای مناسب برای بازدید این جزیره ار دست مارها نیست . گفته می شود در هر یک متر مربع در این جزیره یک الی پنج مار زندگی می کند .

گفته می شود یکی از سمی ترین مار جهان بنام افعی طلائی نیز در این جزیره زندگی می کند . همچنان باید یادآوز شویم که منبع تعذیه این مارها پرندگان مهاجر هستند که در این جزیره می آیند . در این جزیره تنها محققان و تیم های تحقیقانی برای جمع آوری اطلاعات اجازه ورود دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*