کدام دختر از نظر شما جذاب تر است ؟

یک : اگر تصویر اول را انتخاب کردید شما بسیار قاطع و جسور هستید. اصلا خجالتی نیستید . خیلی صبور هستید و سعی میکنید چیزی را که میخواهد به دست بیاورید.

دوم : با اینکه خیلی اهل معاشرت هستید اما کمی ساده لوح هستید . به جای نشان دادن غم و غصه های تان ترجیح میدین اغلب به همه لبخند بزنید و این موضوع روح شمارا شکننده میکند.

سوم : متواضع و خجالتی هستید . دوست دارید همه چی با برنامه پیش برود . فوق العاده مهربان و به اطراف تان با دقت و عمیق نگاه میکنید.

چهارم : فوق العاده به خودتان مسلطید. اعتماد به نفس بالایی دارید. اگر هدفی را انتخاب کنید تا آخر میرید.همه فکر میکنن خیلی ادم مغرورو هستید در حالیکه بعدا متوجه میشوند به شدت جذابید.

پنجم : مستقل و پایدارید. خیلی ها از شما کمک میگیرند. فوق العاد سرسخت هستید. روحیه ی خشنی دارید اغلب ولی قلب و روح بزرگی پشت چهره ی شما پنهان است که هرکسی نمیتواند ببیند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*