فرزانه ناز با پیراهن چپه سال نو را برای همه تبریک گفت

فرزانه ناز یکی از آوازخوان های مشهور کشور است که بنا بر تهدیدات امنیتی در هندوستان مسکن گزین شده است . امروز یک میلیون کاربر شبکه اجتماعی انستاگرام خانم فرزنانه را تعقیب می کنند .

خانم ناز امروز را برای خود یک روز خوش دانسته نوروز را به همه مبارک گفته و از یک میلونی شدن انستاگرام اش خوشحال به نظر میرسد.

خانم ناز از تمام کسانیکه وی را در انستاگرام دنبال می کنند و کارهای هنری وی را دوست دارند و حمایت می کنند سپاسگزاری کرد .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by naz⭐️ (@farzananazofficial)


اما برخی از کاربران مثل همیشه در کمنت ها با وی شوخی را گرفتن و گفتند قبل از تبریکی سال نو لباس هایت را سرراسته می پوشیدی . اما آیا واقعا فرزانه لباس خود را چپه پوشیده است ؟ خانم فرزانه ناز بعد از اینکه متوجه می شود لباس هایش را چپه پوشیده است . در یک ویدیو تازه لباس هایش را سرراسته پوشیده و سال نو را به همه مبارک گفت .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by naz⭐️ (@farzananazofficial)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*