صدای صوتی علی پور که اقرار می کند

فرمانده علی پور در گفتگو با هزاره ورلد اقرار می کند که چرخ بال اردوی ملی توسط افراد وی سقوط داده شده است . علی پور در این پیام صوتی می گوید وقتی که چرخ بال ها متجاوز باشد و برای سرکوب مردم بیاید این معنی را نمی دهد که به گردن آنها گل بیاندازیم .

چرخبال های برای جنگ آمده بودند . علی پور افراد خودش را مجاهد خطاب می کند و میگوید وقتی چرخ بال هدف مجاهدین قرار گرفته سقوط کرده است . سقوط این چرخ بال نظامی واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است . ریس جمهور غنی در روز خبرنگاران حتی از انتقام این حادثه سخن گفته است . فرمانده علی پور قبلا توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده بود اما با میانجگیری سرور دانش معاون دوم ریس جمهوری آزاد شده بود .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*